Supervisie

Groepssupervisie

€ 330,-

Verdieping in je therapie
Processen leren toepassen
Leren van anderen

Individuele supervisie

€ 330,-

Verdieping in je therapie
Processen leren toepassen
Alle aandacht voor jou