Ik ben psycholoog (VVKP, BFP, NIP) en gedragstherapeut (VGCt). Als freelancer geeft ik opleidingen, workshops, lezingen, (leer)therapie en supervisie in Acceptance Commitment Therapy (ACT), Relational Frame Theory (RFT) en Klinische Gedragsanalyse; in België en Nederland. Naast mijn werk als docent en supervisor  ben ik ook part-time werkzaam bij de afdeling pijn in de revalidatiekliniek Adelante te Hoensbroek (NL). Hier heb ik, binnen de multidisciplinaire groepsbehandeling, het ACT-model geïntroduceerd en samen met mijn teamleden vormgegeven. Momenteel school ik het team in de toepassing van de verbale functie analyse (VFA) en principes van RFT bij de chronische pijn populatie.

Ik ben onder supervisie bij dr. Yvonne Barnes-Holmes waar ik mijn vaardigheden in het integreren van RFT principes in mijn experiëntieel werk met ACT, verder aanscherp. Een sterke focus op de Verbale Functie Analyse (VFA) binnen het werken met ACT processen zorgt voor meer precisie en diepgang in het bevorderen en bestendigen van gedragsverandering bij mijn cliënten en studenten. Dit doet ik met een warme en compassievolle therapeutische houding.

BIO

Ik doctoreerde aan Maastricht University (2007) op het gebied van leerprocessen bij exposure therapie voor verslavingsgedrag,

Ik werk sedert 2008 met ACT. Ik ben tevens opgeleid als MBCT- en MBSR-trainer en heb jarenlang training en opleiding gegeven in deze mindfulness-gebaseerde interventies (bij SeeTrue, te Maastricht).

Ik was deeltijds werkzaam als docent en onderzoeker (sectie Behavioral Medicine, departement Clinical Psychological Science). Mijn onderzoek was gericht op fundamentele gedragsprocessen onderliggend aan gedachtensuppressie vanuit een RFT-kader. Ik was betrokken bij een doctoraatsproject dat zich richt op onderzoek naar de mogelijk werkzame processen van ACT.

In het verleden deed ik, in samenwerking met dr. Hugo Alberts (Maastricht University), onderzoek naar mindful eten interventies in zowel het labo als in de klinische praktijk. Ikj was als expert in ACT & RFT betrokken bij de ontwikkeling van, en onderzoek naar een leiderschapsinterventie in samenwerking met Flanders Synergy en de KU-Leuven (o.l.v. Prof. dr. Jeroen Stouten). 

Ik ben voorzitter van de wetenschapscommissie bij de ACBS BeNe (Nederlandstalige chapter van de ACBS); Voorheen vervulde ik verschillende jaren de rol van algemeen bestuurslid en secretaris.

Mijn vrije tijd besteed ik liefst aan het beoefenen van traditioneel Kung Fu, koken, tuinieren, lezen, muziek, concerten en naderen geneugtes. Doch vooral het leven vieren met familie en vrienden.

Lidmaatschappen:

  • Association for Contextrual Behavioral Science (ACBS) – Dutch speaking chapter BeNe  (België & Nederland)– Secretaris bestuur en lid wetenschapscommissie

  • Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen (VVKP, België)

  • Belgisch Fedeatie van Psychologen Federatie (BFP, België)

  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VCGt, Nederland)

  • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP, Nederland)

                                                                   (lidnummer: 134014)