Contactformulier

Op RFT gebaseerde ACT supervisie:

 

Welke interventies doen je cliënt echt bewegen? Hoe beïnvloed je gedrag doelgericht? Wil je beter weten wat je doet, met meer precisie handelen? Hoe stap je van protocollair werken naar procesgericht werken?

 

Middels supervisie kun je leren om een nauwkeurige analyse te maken van je cliënten om op basis hiervan je (ACT) interventies gerichter kunt inzetten en aanpassen aan dat wat je client echt nodig heeft om te komen tot een duurzame gedragsverandering. Dit noemt men een Verbale functie Analyse (VFA), dewelke gebaseerd is op de meest recente empirische principes uit de Relational Frame Theory (RFT), namelijk het HDML/ROE model.

 

Je kunt je inschrijven voor een blok groepssupervisie of een individueel supervisie traject aangaan.

 

Wil je het werken met de Verbale Functie Analyse (VFA) goed onder de knie te krijgen is een langlopend supervisie traject aan te bevelen. Deelnemers kunnen per blok opnieuw kiezen of ze willen deelnemen.

 

Er start een nieuw blok in januari 2021.

 

Inschrijven gebeurt per blok. Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 4 personen.
Kosten groepssupervisie: deelname per blok aan 420 euro, zes sessies van 2 uur.Voor individuele supervisie kun je je apart aanmelden.

 

Deze cyclus wordt georganiseerd in samenwerking met Dr. Yvonne Barnes-Holmes. Nederlandse of Engelse workshops (theoretisch of experïëntiëel) gegeven door haar team zijn een goede voorbereiding voor deze supervisie. Data via ons te bekomen of via acbsbene.com.

 

Voor meer info en aanmelding zie contactformulier.

 

Voor leveringsvoorwaarden supervisie: klik hier.