Door Roy Thewissen en Lieve Bruyninx

Welke interventies doen je cliënt echt bewegen? Hoe beïnvloed je gedrag doelgericht? Wil je beter weten wat je doet, met meer precisie handelen? Hoe stap je van protocollair werken naar procesgericht werken?

Deze workshop leert deelnemers op een procesgerichte manier werken met RFT principes in hun therapeutische praktijk. Om met meer precisie klinische interventies te kunnen toepassen is een gedegen individuele analyse van het (talig) gedrag van de cliënt nodig. Ook zal getoond worden hoe de therapeutische relatie als instrument hiervoor ingezet kan worden. De laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten in RFT bieden een solide en heldere aanpak voor zowel de technische als de menselijke aspecten van de therapie. In de workshop zal tijd genomen worden om de theorie hand in hand te laten gaan met ervaringsgericht werken.

Na deze training weet je hoe je een nauwgezette verbale functie analyse kan maken van het gedrag van elke cliënt en hoe je de therapeutische relatie hiervoor kan opbouwen. Je kan op basis van deze analyse je interventies beter richten op de behoefte van de cliënt. Dit verhoogt de effectiviteit van je behandeling. De verbale functie analyse zal je ook helpen om inzicht te krijgen in de interacties me je cliënt waarin je vastloopt.

Deze workshop is gemaakt in samenwerking met het team van Dermot en Yvonne Barnes-Holmes. Deelnemers mogen beginners zijn in RFT. Ervaring met ACT is noodzakelijk.

Data: Donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2020.

Tijd: De workshop gaat op beide dagen door van 10.00 tot 17.00 uur:

Plaats: ONLINE via ZOOM.

Kosten (inclusief lunch): € 445,-

Doelgroep: Deelnemers mogen beginners zijn in RFT. Ervaring met ACT is noodzakelijk

Inschrijving: Uiterste datum voor inschrijving is 30-04-2020. Inschrijven kan door je in te schrijven via volgende link.