Procesgerichte ACT bij Chronische Pijn

De mens in het verhaal van pijn

Chronische pijn heeft een grote impact op iemands leven. Het leven dat ze gewoon zijn en de manier waarop ze zichzelf zien veranderd dramatisch. Niet verwonderlijk dat men erg vastloopt en het perspectief op een waardevol leven uit het oog verliest.  Ook behandelaren die werken met mensen met chronische pijn lopen dikwijls vast. Het proces van enerzijds acceptatie en anderzijds verandering is een moeizame weg die gepaard gaat met vele obstakels op zowel lichamelijk als psychologisch vlak.

Deze cursus leert je hoe je als behandelaar mensen weer een waardevol perspectief kan bieden en in beweging kan krijgen op alle voor hun belangrijke levensgebieden. Hierbij staat het werken met Acceptance and commitment Therapy (ACT) centraal. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ACT een zinvolle bijdrage kan leveren voor mensen met chronische pijn. Deze cursus is tevens gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek naar taal en cognitie.

In deze cursus komen de 6 kerncomponenten van de het ACT-model (i.e. psychologisch flexibiliteit) aan bod en wordt er op een ervarings- en procesgerichte wijze gewerkt. Ook zal er aandacht zijn voor (het belang van) de therapeutische relatie en interactie tijdens een ACT behandeling.

 

Deze cursus is gericht op chronische pijn, doch ook relevant voor aanverwante aandoeningen zoals chronische vermoeidheid, stress-gebonden lichamelijke aandoeningen, SOLK.

Thema’s per bijeenkomst:
Dag 1
  • Het verhaal van pijn: Zelf-als-inhoud (I)
  • Creatieve hopeloosheid

Dag 2

  • De mens in het verhaal van pijn: Zelf-als-inhoud (II)
  • Je pijn kennen en erbij blijven: Zelf-als-proces

Dag 3

  • Loskomen van je verhaal van pijn: (De)fusie
  • De (on)werkbaarheid van vermijding: Acceptatie als alternatief

Dag 4

  • Meer zijn dan je verhaal van pijn: Zelf-als-context
  • Een ACTief leven met je pijn: Waarden en toegewijd handelen

Voor Wie

Behandelaren die werken met mensen met chronische pijn. (GZ-)psychologen, (revalidatie-)artsen, specialistisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, kinesisten/fysiotherapeuten, socio-therapeuten, en anderen.

Data en tijdstip

Data: 03-03, 10-03, 17-03 en 24-03 2023 (vrijdagen)

Tijd: De workshop gaat alle dagen door van 10.00 tot 17.00 uur.

Plaats & prijs

Den Bosch (NL)

Studiemateriaal

  • Syllabus (incl. oefeningen en metaforen)
  • Acceptance and Commitment Therapy: An experiential approach to behavior change (2004) by Hayes, Strosahl & Wilson (zelf aan te schaffen).

Studiebelasting

6 uur per cursusdag (24 uur) + 8 uur per week lees en oefentijd (32 uur). Totaal 56 uur.

Voor leveringsvoorwaarden opleiding: klik hier.

Aanmelden via ACT in actie:

Ook mogelijk als in-company cursus.

Mail voor de mogelijkheden!