Procesgerichte ACT bij Chronische Pijn

De mens in het verhaal van pijn

Chronische pijn heeft een grote impact op vele zo niet alle vlakken van iemands leven. Mensen met chronische pijn kunnen niet meer wat men altijd gekund heeft. Dit leidt tot veel frustratie, kwaadheid, verdiet, angst en zelfs wanhoop. Meer nog, ze verliezen niet alleen vele functionaliteiten in hun dagelijks doen en laten, ze verliezen ook een stuk van hun identiteit: ze zijn dikwijls niet meer de persoon die ze voordien waren. De impact op hun zelfbeeld of identiteit wordt in de behandeling van chronische (pijn)problematiek nog te dikwijls onderbelicht. Doch is dit voor veel mensen de grootste bron van lijden en een groot obstakel in het vinden van een waardevol leven met de pijn. Ook behandelaren die werken met mensen met chronische pijn lopen dikwijls vast in hoe ze mensen kunnen heroriënteren van hun worsteling met de pijn naar een ruimer perspectief over wie ze (niet meer) zijn en wie ze willen zijn in hun leven met pijn. ‘De mens in het verhaal van pijn’ wordt dus een belangrijk aangrijpingspunt voor behandelaren en cliënten om zich op te richten tijdens de behandeling.

 

Deze cursus leert je hoe op een procesgerichte wijze kan werken met ACT met mensen met chronische (pijn)klachten. Er is in deze aanpak bijzondere aandacht voor ‘de mens in het verhaal van pijn’.  Je leert eveneens hoe je als behandelaar mensen weer een waardevol perspectief kan bieden en in beweging kan krijgen op alle voor hun belangrijke levensgebieden.

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ACT een zinvolle bijdrage kan leveren voor mensen met chronische pijn. Deze cursus is tevens sterk gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek naar taal en cognitie.

 

In deze cursus komen de 6 kerncomponenten van de het ACT-model (i.e. psychologisch flexibiliteit) aan bod en wordt er op een ervarings- en procesgerichte wijze gewerkt. Ook zal er aandacht zijn voor (het belang van) de therapeutische relatie en interactie tijdens een ACT behandeling.

 

Deze cursus is gericht op chronische pijn, doch ook relevant voor aanverwante aandoeningen zoals chronische vermoeidheid, stress-gebonden lichamelijke aandoeningen, SOLK.

Thema’s per bijeenkomst:
Dag 1
  • Het verhaal van pijn: Zelf-als-inhoud (I)
  • Creatieve hopeloosheid

Dag 2

  • De mens in het verhaal van pijn: Zelf-als-inhoud (II)
  • Je pijn kennen en erbij blijven: Zelf-als-proces

Dag 3

  • Loskomen van je verhaal van pijn: (De)fusie
  • De (on)werkbaarheid van vermijding: Acceptatie als alternatief

Dag 4

  • Meer zijn dan je verhaal van pijn: Zelf-als-context
  • Een ACTief leven met je pijn: Waarden en toegewijd handelen

Voor Wie

Behandelaren die werken met mensen met chronische pijn. Psychologen, (revalidatie-)artsen, verpleegkundigen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, kinesisten/fysiotherapeuten, socio-therapeuten, en anderen.

Data en tijdstip

Data: 24-11, 01-12, 08-12 en 15-12 (vrijdagen)

Tijd: De workshop gaat alle dagen door van 10.00 tot 17.00 uur.

Plaats & prijs

Eindhoven (NL)

Studiemateriaal

Studiebelasting

6 uur per cursusdag (24 uur) + 8 uur per week lees en oefentijd (32 uur). Totaal 56 uur.

Voor leveringsvoorwaarden opleiding: klik hier.

Aanmelden via ACT in actie:

Ook mogelijk als in-company cursus.

Mail voor de mogelijkheden!