Kort CV

Ik doctoreerde aan Maastricht University (2007) op het gebied van leerprocessen bij exposure therapie voor verslavingsgedrag,

Ik werk sedert 2008 met ACT. Ik ben tevens opgeleid als MBCT- en MBSR-trainer en heb jarenlang training en opleiding gegeven in deze mindfulness-gebaseerde interventies (bij SeeTrue, te Maastricht).

Ik was deeltijds werkzaam als docent en onderzoeker (sectie Behavioral Medicine, departement Clinical Psychological Science, Maastricht University). Mijn onderzoek was gericht op fundamentele gedragsprocessen onderliggend aan gedachtensuppressie vanuit een RFT-kader. Ik was betrokken bij een doctoraatsproject dat zich richt op onderzoek naar de mogelijk werkzame processen van ACT.

In het verleden deed ik, in samenwerking met dr. Hugo Alberts (Maastricht University), onderzoek naar mindful eten interventies in zowel het labo als in de klinische praktijk. Ik was als expert in ACT & RFT betrokken bij de ontwikkeling van, en onderzoek naar een leiderschapsinterventie in samenwerking met Flanders Synergy en de KU-Leuven (o.l.v. Prof. dr. Jeroen Stouten). 

Ik ben lid van de ACBS en de ACBS BeNe (Nederlandstalige chapter van de ACBS). Binnen de ACBS BeNe ben ik verbonden aan de werkgroep RFT. Voorheen vervulde ik verschillende jaren de rol van algemeen bestuurslid, secretaris en voorzitter van de wetenschapscommissie.