Opleiding, supervisie en workshops

Wanneer u een klacht heeft over de aanpak of bejegening tijdens een opleiding, supervisie of in één van de workshops van In ContACT , dan kunt u contact opnemen met Roy Thewissen via email info@in-cont-ac.com

Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen zeven werkdagen een bevestiging dat uw bericht is ontvangen. Uw klacht zal binnen vier weken in behandeling worden genomen en vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer het niet mogelijk is uw klacht af te handelen binnen vier weken zult u bericht ontvangen over de verwachte duur van afhandeling.

Wanneer u na onze reactie niet tevreden bent kunt u een klacht indienen bij de volgende beroepsverenigingen:

– Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): www.psynip.nl

– Het Nederlandstalig chapter van de Association for Contextual Behavioural Science (ACBSBeNe): www.acbsbene.com of de moedervereniging ACBS: www.contextualscience.org

– De Vereriging voor Gedrags- en cognitieve therapie VGCt: www.vgct.nl

Deze beroepsorganisaties behandelen klachten over de inhoud van de cursus en ons functioneren als psycholoog en gedragstherapeut in de brede zin van het woord.  Het oordeel van deze beroepsinstanties wordt door ons als bindend opgevat en wij zullen eventuele maatregelen of adviezen zo snel mogelijk effectueren. 

In ContACT onderschrijft de beroepscode zoals deze is opgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Conform de wettelijke bepalingen zullen klachten en wijze van afhandeling geregistreerd worden en worden bewaard voor de duur van 2 jaar.

Therapie

Het is raadzaam eerst met de psycholoog het gesprek aan te gaan en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog. Via Vind een psycholoog kunt u nagaan welke andere psychologen werkzaam zijn in uw regio.

Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan kunt u een klacht tegen de psycholoog indienen bij het College van Toezicht.

Voor meer informatie zie:

Klachtenprocedure.

Clienteninformatie.