De informatie over persoons gegevens die verstrekt wordt door geïnteresseerden, deelnemers en opdrachtgevers aan In ContACT, wordt alleen gebruikt om hen te kunnen informeren over de diensten en het curusaanbod van In ContACT. 

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard, met uitzondering van mailadressen van deelnemers. Als deze periode van vijf jaar voorbij is, zal In ContACT geen e-mails meer verzenden over deelname aan specifieke cursussen.

Aan deelnemers en geïnteresseerden wordt wel met enige regelmaat een algemene nieuwsbrief verzonden op de adressen die zij opgegeven hebben. Zij kunnen ten allen tijde aangeven deze niet meer te willen ontvangen. De mailadressen worden maximaal vijf jaar bewaard of zolang iemand ingeschreven staat voor het ontvangen van een nieuwsbrief.

Cursisten en opdrachtgevers hebben, conform de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG), het recht in te zien welke gegevens door In ContACT worden bijgehouden. Enkel gegevens die verstrekt zijn door geïnteresseerden, deelnemers en opdrachtgevers, via mail, aanmeldformulieren en banktransacties, worden bewaard.

Voor privacygerelateerde vragen kunt u terecht bij info@in-cont-act.com