Supervisie Procesgerichte ACT

 

 

 
 

Hoe stap je van protocollair werken naar procesgericht werken? Wat doet je client vastlopen in diens leven? Hoe neem je de leer/levensgeschiedenis mee in het werken met ACT? Welke interventies doen je cliënt echt bewegen?

Kortom, Wil je beter weten wat je doet, met meer precisie handelen? Deze supervisie geeft je de mogelijkheid om je verder te bekwamen om op een proces-gerichte wijze te werken met ACT!

 

Middels supervisie kun je leren om een nauwkeurige analyse te maken van je cliënten om op basis hiervan je (ACT) interventies gerichter kunt inzetten en aanpassen aan dat wat je client echt nodig heeft om te komen tot een duurzame gedragsverandering. Het werken met ACT op een proces gerichte wijze is gebaseerd op principes uit de Relational Frame Theory (RFT). In het bijzonder leert men werken met het ‘het verhaal van de mens en zijn leer/levensgeschiedenis’ (Zelf-als-inhoud) en de impact ervan op het huidige gedrag.

Je kunt je inschrijven voor een blok groepssupervisie of een individueel supervisie traject aangaan. Deelnemers kunnen per blok opnieuw kiezen of ze willen deelnemen.

 

Groepssupervisie 2022

Blok 1: 09.30-11.30u: 17 en 31 maart, 21 april, 5 en 19 mei, 2 juni 2022 (donderdagen).

Uren zijn eventueel anders overeen te komen afhankelijk van afspraken binnen een groep.

 

Inschrijven gebeurt per blok. Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 4 personen.
Kosten groepssupervisie: deelname per blok aan 420 euro, zes sessies van 2 uur.

Mochten deze data en/of tijden niet uitkomen, stuur dan een mailtje voor andere mogelijkheden.

 

Voor individuele supervisie kun je je apart aanmelden.

 

Een goede aanvulling voor deze supervisie zijn (theoretische) workshops over recente ontwikkelingen op gebied van de RFT (Verbale Functie Analyse, HDML/ROE-model) van Dr. Yvonne Barnes-Holmes & dr. Ciara McEnteggart. Data te bekomen via perspectives Ireland.

 

Voor leveringsvoorwaarden supervisie: klik hier.

 
 
 
 
Aanmelden Supervisie