Verbale functie analyse (VFA)

 

Een verbale functie analyse is een manier om het gedrag van je cliënt te analyseren binnen diens individuele huidige en historische context. Met andere woorden, het gedrag van je cliënt wordt in kaart gebracht waarbij er specifiek gekeken wordt naar hoe het gedrag beïnvloed/bepaald wordt door niet alleen de huidige omstandigheden, doch (vooral) ook door de levens(leer)geschiedenis van de cliënt.

 

Wat maakt dat je cliënt doet wat die doet en wat maakt dat het veranderen van diens gedrag moeizaam verloopt? Welke (ACT) interventies kun je wanneer inzetten en op welke wijze om hier een betekenisvolle en duurzame verandering in te verkrijgen?

 

Deze principes liggen onder al de opleidingen en workshops gegeven door in ContACT. 

 

Het toepassen van deze principes leer je middels supervisie.

 

Praktische vaardigheden die deze manier van proces-gericht kijken en werken ondersteunt, kun je leren middels de workshop Therapeutische vaardigheden.