In deze theoretische workshop leer je de basisconcepten van RFT en het Funcioneel Contextualisme op een heldere en praktische wijze kennen.

Deze abstracte doch boeiende theorie over taal en cognities alsook de wetenschapsfilosofie zullen in heldere taal –  gespekt met voorbeelden uit de klinische praktijk en het leven van alle dag –  uit de doeken worden gedaan.

Tijdens deze workshop leer je:

 • de belangrijkste begrippen van RFT ‘be-grijpen’.
 • de link met ACT en RFT leggen.
 • wat nu echt bedoeld wordt met et Funcioneel Contextualisme.
 • hoe dit relevant is voor het doen van ACT
De workshop bevat volgende thema’s:
 • Achtergrond en wetenschapsfilosofie
  • Functioneel contextualisme
  • Historisch context CBS/ACT/RFT
  • Relatie tussen RFT en ACT
 • Basis principes
  • Leertheorie
   • Klassieke conditionering
   • Operante conditionering
  • Relational Frame Theorie
   • Taal en cognitie vanuit RFT
   • Afgeleid leren
   • AARR-ing
   • Crel & Cfunc
   • Transformatie van stimulus functies
   • Regels en regel-geleid gedrag
   • Coherentie en context gevoeligheid
 • Vele voorbeelden uit dagelijks leven en de klinische praktijk